MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területileg Magyarország 6. legnagyobb, népességét tekintve az ország 3. legnépesebb megyéje. A megye az ország északkeleti határán, a román, szlovák és ukrán határ mellett fekszik. A megye geopolitikai elhelyezkedése kedvező. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos értéktől kedvezőbb a korstruktúra, alacsonyabb az öregedési index. Ennek ellenére a megye társadalma öregszik. A térségben – elsősorban a fiatal, tehetséges emberek elvándorlása miatt – pedig negatív a vándorlási mérleg.

2019-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkaképes korú népesség 375 216 fő volt, amelyből a gazdaságilag aktív népesség 260 233 fő, a gazdaságilag inaktív népesség pedig 114 983 fő volt. 2019-ben az összes vizsgált munkaerő-piaci mutató kedvezőtlenebb volt a megyében, mint országos viszonylatban (zárójelben lévő érték). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az aktivitási ráta 71,0%-os (72,6%), a foglalkoztatási ráta 65,1%-os (70,1%), a munkanélküliségi ráta pedig 8,3%-os (3,5%) volt. A trendek szempontjából ugyanakkor kedvező, hogy 2011 óta a megyei munkaerő-piaci mutatók abszolút és relatív értelemben is javultak:

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011 és 2019 között a gazdaságilag aktív népesség száma 18,4% -kal (40 449 fő), a foglalkoztatottak száma pedig 32,8% -kal (58 972 fő) nőtt. Relatív értelemben a megyében az aktivitási ráta 14,2 százalékponttal, a foglalkoztatottsági ráta pedig 18,6 százalékponttal nőtt 2011 óta.
  • A munkanélküliek száma drámai módon – 46,2% -kal (18 523 fő) – csökkent a megyében. Ennek következtében a munkanélküliségi ráta 9,4 százalékponttal csökkent a vizsgált időszak alatt.

2018-ban az egy főre eső GDP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7700 euró, míg Magyarországon 13 700 euró volt. A magyarországi megyék közül, Nógrád megyét megelőzve, ezzel az utolsó előtti helyen állt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egy főre eső GDP vásárlóerő-egységben (PPS) mérve az EU27 átlagának (100%) 38%-át érte el 2017-ben (2018-ban 40%). Magyarországon ez az érték 69% volt 2017-ben (71% 2018-ban, 73% 2019-ben).

A jövedelmeket tekintve az átlagos nettó bér a megyében 467 EUR, míg az országos átlag 681 EUR volt. A megyei rangsorban Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a nettó átlag jövedelem.

 

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP SZATMÁR MEGYÉBEN

Szatmár megye területileg Románia 36. legnagyobb, népességét tekintve az ország 26. legnépesebb megyéje. A megye az ország északnyugati határán, a magyar és az ukrán határ mellett fekszik. Szatmár megyében az országos értéktől kedvezőbb a korstruktúra, alacsonyabb az öregedési index. Ennek ellenére a megye társadalma öregszik. A térségben – elsősorban a fiatal, tehetséges emberek elvándorlása miatt – pedig negatív a vándorlási mérleg.

2019-ben Szatmár megyében a munkaképes korú népesség 223 513 fő volt, amelyből a gazdaságilag aktív népesség 146 300 fő, a gazdaságilag inaktív népesség pedig 77 213 fő volt. 2018-ban a legfőbb munkaerő-piaci mutatók többsége kedvezőbb volt a megyében, mint Romániában:

  • a foglalkoztatási ráta az országos értéknél 2,5 százalékponttal magasabb, 67,3% volt a megyében;
  • a munkanélküliségi ráta Szatmár megyében 2,6%, míg Romániában 4% volt;
  • az aktivitási ráta a megyében ugyanakkor 2 százalékponttal elmaradt az országos értéktől (71,1%).

A megyei munkaerő-piaci folyamatokat vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg:

  • 2011 óta – részben a jelentős népességfogyás miatt – Szatmár megyében a gazdaságilag aktív népesség száma 6 300 fővel (4,1%-kal), a foglalkoztatottak száma pedig 2 900 fővel (2,0%-kal) csökkent. A gazdaságilag aktív és a foglalkoztatott népesség számának csökkenése ellenére az aktivitás és a foglalkoztatási ráta nőtt.
  • A munkanélküliek száma Szatmár megyében a vizsgált időszak alatt 3 408 fővel (48,4%-kal) csökkent. Relatív értelemben a munkanélküliek számának csökkenése a munkanélküliségi ráta 2,0 százalékpontos csökkenését eredményezte Szatmár megyében.

2018-ban az egy főre eső GDP Szatmár megyében 7300 euró, míg Romániában 10 500 euró volt. Az egy főre jutó GDP megyei rangsorában Szatmár megye Románia 41 megyéje közül a 22. helyet foglalta el. 2017-ben a megyében az egy főre eső GDP vásárlóerő-egységben (PPS) mérve az EU27 átlagának (100%) 47%-át érte el. Romániában ez az érték 64% volt (2018-ben 66%, 2019-ben pedig 69%).

A jövedelmeket tekintve az átlagos nettó bér a megyében 515 EUR, míg az országos átlag 612.5 EUR volt. A megyei rangsorban Szatmár megyében Románia 41 megyéje közül a 24. legalacsonyabb a nettó átlag jövedelem.