SZSZBMK iparkamara logo 177x200Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelentős szerepet tölt be a megye gazdaságszervezésében. A kamara széleskörű szolgáltatásokkal áll a tagok rendelkezésére. Fontos feladata és szerepe van a gazdaság általános érdekképviseletében, az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás elősegítésében, az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés megyei felügyeletében és szervezésében, a mestervizsgáztatás területén, fontos feladata továbbá a megyei vállalkozások piacra jutásának elősegítése és a térségi tőkebefektetések gazdasági koordinációjának előmozdítása. A kamara által nyújtott szolgáltatások széles spektrumot fognak át és a vállalkozók igényeinek megfelelően folyamatosan és dinamikusan bővülő tendenciát mutatnak.

www.szabkam.hu

CCIASM_logo-207x200

Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara 

A Szatmár Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara (CCIA SM) fő célja tagjai érdekeinek előmozdítása azzal a céllal, hogy nemzeti és nemzetközi szinten fejlessze a kereskedelmet, az ipart, a mezőgazdaságot és a szolgáltatási szektort, a piacgazdaság elveivel összhangban. A tagvállalatok érdekeinek képviselete értelmében igyekszik hatékony párbeszédet kialakítani mind a vállalati szektorral, mind a kormányzati szervekkel a gazdaságot leginkább érintő problémák és az arra adandó optimális válaszok beazonosításában. Részt vesz a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásában. A vállalkozások üzleti sikereinek előmozdítása érdekében számos tájékoztató rendezvényt, üzleti találkozót, képzést és kiállítást/vásárt szervez, helyi és külföldi üzleti ajánlatokról tájékoztatja a kamarai tagokat, valamint jogi és gazdasági tanácsadással is áll az érdeklődő cégek rendelkezésére. A Kamara számos partnerséget kötött román és külföldi intézményekkel, együttműködik az üzleti szervezetekre kiható összes szervezettel, és pályázóként vagy partnerként részt vesz számos projektben, a tagvállalatok, az üzleti és a helyi közösségek fejlesztése érdekében.

www.cciasm.ro

 

ACM_logo

Kézművesek Kamarájának Szövetsége

A Kisiparosok Kamarája Egyesület megalakulásától kezdve (2008.) a gazdaság fejlődését támogatja, elsősorban a kisipart, de a KKV szektort is. A gazdasági, pénzügyi illetve jogi tanácsadás biztosításán túl különféle tematikájú rendezvényeket, üzleti találkozókat szervez, együttműködve olyan szakmai szervezetekkel, mint a német SES szervezet vagy a Szatmárnémeti Német-Román Gazdasági Egyesület. További fontos feladata a felnőttképzési tanfolyamok szervezése a helyi munkaerőpiac igénye szerint, együttműködve a Megyei Foglalkoztatási Ügynökséggel. Az Egyesület folyamatosan keresi a pályázati forrásokat annak érdekében, hogy segítse az életszínvonal, a munkaerő minőségének, valamint a kompetenciák növelését, elősegítse a munkaerőpiaci igények kielégítését, a vállalkozói szellem fejlesztését, illetve a kisiparos munkában tevékenykedők számának növekedését. Az Egyesület jelentős eredményként könyveli el, hogy mára már híressé és hagyománnyá vált az évente megrendezésre kerülő „Szatmáron gyártott” kiállítás is, amelyben szervezetüknek fontos szerepe volt. Nem utolsó sorban erős lobby tevékenységet folytat annak érdekében, hogy mielőbb egy kisiparosokról szóló törvény jöhessen létre.

www.cameramestesugarilor.ro/ro/