Parteneriat pentru un viitor mai bun

Titlul proiectului: Enhancing co-operation between chambers to imporve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county
Abreviere: ENCOCH
Număr proiect: ROHU-370

Program de finanțare: Proiectul se realizează în cadrul programului Interreg V-A România-Ungaria axa prioritară 3., obiectivul specific 3.1, prioritate de investiții 8/b („Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice”)

Beneficiari: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Ungaria); Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (România); Asociația Camera Meșteșugarilor (România)

Termen de execuție: 01.02.2020. – 31.01.2022, 24 de luni

Bugetul total: 1 413 969 EUR

Obiectiv: Scopul proiectului este dezvoltarea și aprofundarea relațiilor profesionale existente între camerele partenere de proiect din România și Ungaria, facilitarea cooperării între camere și alți agenți de pe piața forței de muncă, în vederea sprijinirii ocupării forței de muncă din zonele de frontieră.

Ce este proiectul ENCOCH – ROHU370?

Proiectul ENCOCH este un proiect de cooperare transfrontalieră între o cameră de comert din Ungaria și două camere, de comert, respectiv mestesuguri,  din România.

Proiectul se realizează în cadrul programului Interreg V-A România-Ungaria axa prioritară 3., obiectivul specific 3.1, prioritate de investiții 8/b („Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice”).

     

Principalele obiective ale proiectului ENCOCH sunt următoarele:

    • Consolidarea relațiilor profesionale existente între camerele partenere participante la proiect;
    • Facilitarea cooperării între camere și alți agenți de pe piața forței de muncă;
    • Sprijinirea ocupării forței de muncă din zonele de frontieră.

Activități implementate în cadrul proiectului

  • Elaborarea unei strategii integrate comune, al unui plan de acțiune, respectiv a altor analize și strategii privind piața forței de muncă, realizarea unei evaluări privind piața forței de muncă, bază de dată online privind piața forței de muncă și crearea unei pagini de internet;
  • Forumuri comune privind piața forței de muncă, organizarea de cursuri transfrontaliere de perfecționare profesională și a 12 evenimente de orientare în carieră, Participarea la călătorii de studii PLATO (Belgia);
  • Renovarea Centrului de Instruire și a Centrului de Mobilitate Transfrontalieră (Satu Mare)