Informații privind ocuparea forței de muncă

 1. Instituții și autorități publice
  • Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare,reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control.

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti

Tel.: 021/313 6267, 021/315 8556

e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa web: https://mmuncii.ro ; http://www.mmuncii.gov.ro

FB: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

https://www.facebook.com/Ministerul.Muncii.Romania/?ref=hl

 • Informații referitoare la angajarea cetățenilor străini în România:

Cetăţenii UE/SEE/Confederației Elvețiene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii români în ceea ce priveşte munca şi protecţia socială. Angajarea unui cetățean din statele europene se face în aceleaşi condiţii cu angajarea unui cetățean român.

În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în România, și în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:

 • lucrător permanent
 • lucrător stagiar
 • lucrător au pair
 • lucrător sezonier
 • lucrător transfrontalier
 • lucrător înalt calificat
 • lucrător detașat
 • lucrător ICT
 • personal cu calificare specială

Pentru definiția categoriilor de lucrători enumerate, procedura angajării străinilor, obținierea avizlelor necesare, precum și pentru alte informații relevante accesați pagina: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca/3829

 • Modalități prin care cetățenii români pot obține locuri de muncă în UE/ SEE și Elveția

Cetăţenii români pot obţine un loc de muncă în străinătate atât prin mijloace proprii, contactând direct angajatorul, cât și prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dar și a agenților privați de ocupare a forței de muncă.

EURES- este reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene, creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului Economic European şi Elveţia. Rețeaua EURES este coordonată de Comisia Europeană.

Locurile de muncă disponibile, datele de contact ale consilierilor EURES, precum și alte informații pot fi vizualizate pe site-ul EURES România, http://www.eures.anofm.ro/

Pentru mai multe informații accesați site-ul: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca/3802

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure aplicarea politicilor și strategiilor elaborate de MMPS, privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Misiunea ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.

ANOFM are în subordine agențiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, servicii publice deconcentrate care au sarcina de a asigura implementarea la nivel judeţean a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizarea şi coordonarea activitățiilor de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

 

Adresa: Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti

Tel.: 021/303 9831, 021/ 303 9857, fax: 021/303 9835

e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa web: http://www.anofm.ro

FB: ANOFM / FII Informat https://www.facebook.com/fiiinformat

 

Cetăţenii străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în condiţiile legii, sunt asigurați în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Astfel, cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii, pot beneficia de indemnizația de șomaj dacă se găsesc într-una din situațiile expres menționate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în actul normativ.

În calitate de beneficiar al indemnizației de șomaj, cetățeanul străin poate beneficia de serviciile de stimulare a ocupării forței de muncă, respectiv: medierea muncii, consiliere, îndrumare și formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilității forței de muncă etc.

 

Informații utile despre condiţii de muncă şi de viaţă în România pentru cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru cetăţenii non-UE:

http://www.eures.anofm.ro/lvc_romania/conditii_munca_viata_romania.pdf

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Adresa: Bd-ul Republicii nr. 21, Timișoara

Telefon: 0256/294627, fax: 0256/294234

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Timi%C8%99&page=0

FB: Ajofm Timis/ https://www.facebook.com/AJOFM-TIMIS-201235150029040

Locuri de muncă vacantă în județul Timiș:

https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=Timi%C8%99&categ=3&subcateg=1

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Adresa: str. Călugăreni nr. 1 A, Arad

Tel : 0257 211230, 0257 211791, fax: 0257 264633

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Arad&page=0

Facebook : Ajofm Arad/ https://www.facebook.com/AjofmArad

Locuri de muncă vacantă în județul Arad:

https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=Arad&categ=3&subcateg=1

 • Inspecția Muncii

Inspecția Muncii este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale care are rolul de a coordona și exercita activități de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în  muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale.

Inspecția Muncii are în subordine inspectortele teritoriale de muncă, servicii publice deconcentrate, care au misiunea de a asigura cunoaşterea şi aplicarea normelor legale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei în rândul angajatorilor şi al lucrătorilor, precum şi al oricăror alte persoane fizice sau juridice interesate care activează pe raza teritorială a judeţului respectiv, atât prin acţiuni de informare, cât şi prin acţiuni de control.

 

Orice angajat pot face sesizări referitoare la munca fără forme legale la inspectoratele teritoriale de muncă. Situații de munca fără forme legale:

 • angajatorul plătește un salariu mai mic, decât minimul legal;
 • angajatul nu are un program de lucru fix şi în conformitate cu normele legale;
 • angajatul nu beneficiază de echipament de lucru şi echipament de protecţie;
 • angajatul nu are dreptul la concediu de odihnă;
 • angajatul nu beneficiază de pensii, indemnizație de şomaj, asistenţa medicala gratuită, în caz de nevoie.

Totodată, orice angajat poate solicita sprijinul Inspecţiei Muncii în cazul unor încălcări ale prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (muncă fără forme legale, muncă suplimentară neplătită sau excesivă, nerespectarea sărbătorilor legale şi a repausului săptămânal, obţinerea unui salariu diferit decât cel stipulat în contractul de muncă, includerea în contractul individual de muncă a unor clauze ilegale etc.).

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Țimiș

Adresa: spl. Nicolae Titulescu nr. 12, Timișoara

Tel: 0256-407959; fax : 0256-203678

e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.itmtimis.ro

FB: Inspectoratul Teritorial de Munca Timis https://www.facebook.com/Inspectoratul-Teritorial-de-Munca-Timis-105412524786091

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

Adresa: strada Episcopiei, nr. 11- 13, Arad

Tel: +40-257-257251, fax: +40-257-211862

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.itmarad.ro

FB: Inspectoratul Teritorial de Munca Arad https://www.facebook.com/itmarad

 • Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor funcționează ca direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei, şi are sarcina de a furniza cetăţenilor şi centrelor de asistenţă din celelalte state membre asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale, inclusiv informaţii privind legislaţia naţională care reglementează profesiile şi exercitarea acestora.

În vederea încadrării în muncă pe teritoriul României este necesară recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute în străinătate. După realizarea procesului de recunoaştere şi echivalare a diplomei va fi emis Adeverința/Atestatul de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Pentru mai multe informaţii referitoare la recunoașterea și echivalarea diplomelor și calificărilor profesionale obținute în spațiul Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene accesaţi link-ul:

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2018/2018-accesul_la_formare-rec_echiv-diplomeRO.pdf

 

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021/ 405 63 23, fax 021/ 313 10 13

E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://cnred.edu.ro/

 • Recunoaşterea și echivalarea studiilor preuniversitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar (bacalaureat, școală postliceală, profesională) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau prin aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu inspectoratele școlare județene.

Dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară sunt primite şi evaluate de către inspectoratelele şcolare. Pentru informații accesați: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-perioade-studii-preuniversitare-clasele-1-12

 • Inspectoratul Judeţean Timiș

Adresa:  Bd. Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara

Telefon: 0256/ 305 799

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.isj.tm.edu.ro/

FB: Inspectoratul Şcolar Judeţean Timis

https://www.facebook.com/Inspectoratul-Scolar-Judetean-Timis-107610503242617/

 • Inspectoratul Judeţean Arad

Adresa: Str. Corneliu Coposu, nr. 26 (intrarea de pe strada Miron Costin)

Telefon: 0257/ 280 008, fax: 0257/ 214 746

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: http://www.isjarad.ro/

FB: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C5%9Ecolar-Jude%C5%A3ean-Arad-129155684393296

 • Recunoaşterea și echivalarea studiilor universitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea. În procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de CNRED, în urma evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, document care permite continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din România.

Pentru recunoașterea diplomelor de licență, de masterat sau de studii academice postuniversitare accesați: http://cnred.edu.ro/#atestate-recunoastere-UE

 • Inspectoratul General pentru Imigrări

Inspectoratul General pentru Imigrări este un organ de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, și are rolul de a exercita atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

Cetăţenii din UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene pot intra și rămâne pe teritoriul României potrivit dreptului la liberă circulație și rezidență acordat de legislația statului român, dacă prezintă un document național de identitate valabil, pașaportul sau alt document care atestă identitatea și este recunoscut de statul român.

În cazul în care cetățenii din UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene rămân în România mai mult de 3 luni trebuie să se înregistreze rezidența (de a obține un certificat de înregistrare) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Pentru mai multe informații vizitați pagina IGI: http://igi.mai.gov.ro/ro/content/admisie#

 • Serviciul pentru Imigrări al judeţului Timiş

Adresa: str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Timișoara

Telefon: 0256/ 402 430, fax: 0256/ 402 475

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Serviciul pentru Imigrări al judeţului Arad

Adresa: str. I. Calvin (fosta Vârful cu Dor), nr. 15-17, Arad

Telefon: 0257/ 206 995, 0257/ 206 993 ,fax: 0257/ 206 993

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Contribuții
  • Contribuţii la sistemul de asigurări sociale

În România toate categoriile de angajați și angajatori trebuie să achite obligațiile către stat pentru a dobândi calitatea de asigurat, astfel, asigurații pot fi cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România sau, care nu au domiciliul sau reședință în România, în condițiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internațional la care România este parte.

Pentru veniturile din activități independente, respectiv pentru veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente, contribuabilii la sistemul public de pensii, datorează, contribuții de asigurări sociale.

Din momentul angajării, contribuţiile sociale sunt reţinute de la angajatori şi lucrători. La pierderea sau expirarea dreptului de şedere pe teritoriul naţional, calitatea de asigurat, împreuna cu toate drepturile de asigurare, încetează.

Prestaţiile de asigurări sociale reprezintă un venit care înlocuieşte, parţial sau total, salariul, ca urmare a unor cauze, precum: bătrâneţe, invaliditate, accident, boală, şomaj, maternitate, deces etc. denumite riscuri asigurate.

Valoarea contribuției de asigurări socială este: 25%

 • Casa Națională de Pensii Publice

Adresa: str. Latină, nr. 8, sector 2, București

Telefon: 021/ 316 9408, fax: 021/ 316 8861

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.cnpp.ro

FB: Casa Națională de Pensii Publice https://www.facebook.com/CNPP.ro

 • Casa Județeană de Pensii Timiș

Adresa: Str. Andrei Șaguna, Nr. 5A, Timișoara

Telefon: 0256/ 308 050

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Web: https://pensiitimis.ro/

 • Casa Județeană de Pensii Arad

Adresa: Str. Voluntarilor, nr. 2A, Arad

Telefon: 0257/ 281 320, fax: 0257/ 214 061

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Web: https://www.cjpensiiarad.ro/

 • Contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate

Cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România sau cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice sau juridice care angajează personal salariat au obligaţia să reţină şi să plătească:

 • Contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate- CASS a persoanei asigurate, având valoare de 10 %
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă- CAM în valoare de 2.25%.

Accesul la serviciile medicale publice se face prin plata CASS care, în cazul oricărui adult cu capacitate de muncă, validează calitatea de asigurat, dacă această contribuție este declarată și plătită conform legii.

În condițiile în care o persoană este asigurat conform legislației în vigoare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate oferă următoarele servicii:

 • Servicii de medicină primară (acordate de medicul de familie)
 • Asistență medicală de specialitate în ambulatorii clinice (acordate de medicul specialist)
 • Servicii medicale spitalicești
 • Servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator)
 • Servicii de medicină (servicii stomatologice)
 • Medicamente cu și fără contribuție personală (medicamente compensate și gratuite)
 • Dispozitive medicale (orteze și proteze)

Pentru mai multe informații cu privire la serviciile medicale incluse în asigurarea socială de sănătate accesați: http://www.cnas.ro/cjastm/page/care-sunt-serviciile-medicale-de-care-beneficiez.html

Persoanele care sun posesor al Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate beneficiază de servicii medicale de urgență pe teritoriul Uniunii Europene.

 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. CNAS are misiunea de a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba interesului public și a asiguratului, care are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației.

Adresa: Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, București

Telefon: 0372/309 236, 0372/ 309 262, fax: 0372/ 309 165

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

web: http://www.cnas.ro/

FB: CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate https://www.facebook.com/CNAS-Casa-Na%C5%A3ional%C4%83-de-Asigur%C4%83ri-de-S%C4%83n%C4%83tate-146486642598567

 • Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiș

Adresa: Str. Corbului, Nr. 4, Timişoara

Telefon: 0256/ 294 484, fax 0256/ 492 115

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: http://www.cnas.ro/cjastm/

 • Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Arad

Adresa: Bdul. Revoluţiei  Nr. 45, Arad

Telefon: 0257/ 270 307, fax 0257/ 270 207

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: http://www.casan.ro/casar/

 • Contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene

Persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unei activități independente atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene datorează pentru veniturile din afara României contribuțiile sociale obligatorii, respectiv contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Aceste persoane au obligația să se înregistreze fiscal la organul fiscal competent ca plătitor de contribuții sociale obligatorii, în termen de 30 de zile de la data la care se încadrează în această categorie.

Contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se achită la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

 • Agenția Națională de Administrare Fiscală- ANAF

Adresă: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti

Telefon centrală: 021/ 387 1000; 021/ 310 6820;

e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: http://www.anaf.ro/

FB: Agenția Națională de Administrare Fiscală https://www.facebook.com/www.ANAF.ro

Formular contact online: https://www.anaf.ro/asistpublic/

 • Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Timiș

Adresă: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara

Telefon: 0256/ 290 500

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/

 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad

Adresă: Bd-ul Revoluției, nr. 77 – 79, Arad

Telefon: 0257/ 202 700

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/

 

Pentru mai multe informații cu privire la contacte elctronice a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Timiș și a serviciilor județene, orășeneșt suborodnate: https://static.anaf.ro/static/10/Timisoara/DGRFP_Timisoara.pdf

 1. Taxe și impozite
  • Impozitul pe venit

Impozitul pe vinturi din salarii și asimilate salariilor este o contribuție obligatorie, efectuată de către administarție publică pentru satisfacerea necesităților de interes public. Angajatorul are obligația, conform Codului fiscal de a reține impozitul pe venit în valoare de 10% din salariul angajatului și de a vira către bugetul de stat. Codul fiscal prevede anumite categorii de persoane/ contribuabili care sunt scutiți de la plata impozitului pe venit.

Există însă situații în care o persoană are venituri din alte surse decât contractul individual de muncă (ex. PFA; întreprindetre individuală sau familială). Persoana în cauză are obligația de a se înregistra la ANAF pentru a primi codul de identitate fiscală și pentru a calcula impozitul pe venit datorat. Mai multe informații: http://www.anaf.ro/

 • Taxe și impozite locale

În România autoritățile publice locale stabilesc impozite și taxe locale, care constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ- teritoriale. Așadar, orice persoană care are în proriete imobil și/sau teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual.

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. Acest tip de impozit se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

Taxele și impozitele locale se plătesc fizic la sediul unității administrativ- teritoriale, sau online, prin aplicațiile specificie. Tot aici se plătesc și amenzile de parcare, de circulație.

 • Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, care funcționează în cadrul Primăriei Municiupiului Timișoara

Adresa: Bd-ul Mihai Eminescu nr. 2B, Timișoara

Telefon: 0256/ 408 180; 0256/ 408 100

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.dfmt.ro

 

 • Primăria Municipiului Arad

Adresa: Bd-ul Revoluţiei nr. 75, Arad

Telefon: 0257/ 281 850,

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.primariaarad.ro

 1. Deschidere cont bancar

Orice cetățean străin poate să deschide un cont bancar, la orice instituție bancară. Pentru deschiderea unui cont curent este necesar pașaportul sau cartea de identitate și/sau permisul de ședere. Lista băncilor comerciale accreditate de BNR, și date acestora de contact poate fi consultat pe următorul link: https://www.bnro.ro/Banci-comerciale-1333-Mobile.aspx

 1. Locuințe
  • Cumpărare

Cetățenii statelor membre UE și SEE pot cumpăra și deține clădiri, imobile și/ sau terenuri în România, în aceleași condiții ca și un cetățean român (prin vânzare- cumpărare, schimb, donație, sau orice act de transfer al proprietății), dar destinația proprietății trebuie să fie de reședință secundară. Este important de știut faptul, ca un cetățean străin care dorește să cumpere un imobil în România trebuie să dețină un număr de identificare fiscală- NIF-pe care îl poate obține de la ANAF. Pentru mai multe informații în legătură cu achiziționarea unui imobil este recomandat consultarea cu un notar public, deoarece aceste contracte pot fi încheiate doar în forma autentică la notar.

 • Închiriere

Înainte de a ajunge în România este recomandat căutarea unei apartament/ casă de locuit.

Primul pas este stabilirea bugetului și a zonei cu privire la liniștea din cartier, la aglomerația din zonă, mijloacele de transport în comun. Alegerea apartamentului/ casei se poate realiza singur, sau cu ajutorul unei agenție imobiliară.

Pentru siguranța și acuratețea informațiilor referitoare la termenii și condițiile închiriereii locuinței este foarte important semnarea unui contract de închiriere. Contractul trebuie să conține drepturile și obligațiile părților, valoarea și modalitatea de plată a chiriei, modificarea acestuia, perioada de închiriere, și alte clauze specificie după caz. Contractul semnat trebuie înregistrat de către proprietar la ANAF.

Link-uri utile:

https://www.olx.ro/

https://www.storia.ro/

https://www.imobiliare.ro/agentii/timisoara

https://www.imobiliare.ro/agentii/arad

 

Prețul chiriei:

 • Timișoara
  • Garsonieră 210 euro/ lună
  • Apartament 2 camere- medie 350 euro/ lună
  • Apartament 3 camere- medie 400 euro/ lună
 • Arad
  • Garsonieră 170 euro/ lună
  • Apartament 2 camere- medie 300 euro/ lună
  • Apartament 3 camere- medie 370 euro/ lună

 

 1. Transport
  • Transport public local
   • Societatea Transport Public Timișoara- STPT

Adresa: Bd-ul Dâmbovița nr.67, Timișoara

Telefon: 0356/ 803 700

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: http://www.ratt.ro/, http://stpt.ro/

FB: STPT - RATT https://www.facebook.com/stpt.ro

Informații referitoare la bilete și abonamente: http://www.ratt.ro/preturi.html

 • Compania de Transport Public Arad- CTPA

Adresa: Calea Victoriei 35b-37, Arad

Telefon: 0357/ 401 080

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://ctparad.ro/

FB: CTP Arad SA https://www.facebook.com/ctparad/

Informații referitoare la bilete și abonamente: https://ctparad.ro/index.php/category/servicii-si-tarife/

 • Aeroportul Traian Vuia Timișoara

Adresa: Str. Aeroport, Nr.2, Ghiroda -Timiș

Telefon: 0256/ 386 089

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: https://aerotim.ro/

Orar zboruri: http://aerotim.ro/informatii-zboruri/orar-zboruri/

 • Transport feroviar

În ultimii ani, pe lângă transportul din reţeaua CFR s-a dezvoltat transportul feroviar din reţeaua Regio Călători și Astra Transcarpatic, care asigură mai multe rute în Romania, cu plecări şi sosiri în Timişoara și Arad.

 • Gara CFR Nord Timișoara

Adresa: Gării, nr. 2, Timișoara

Telefon: 0256/ 493 806

Pentru mai multe informații: https://www.timisoara-info.ro/ro/infoutile/acces/tren.html sau https://mytrain.ro/ro/plecari/timisoara-nord/

 • Gara CFR Arad

Adresa: Piața Gării, nr. 8-9, Arad

Telefon: 0257/ 231 777

Pentru mai multe informații: https://mytrain.ro/ro/plecari/arad/

 • Transport cu autobuz

Transportul regional, național, și internațional de călători este deservit de companii private prin curse zilnice din autogăriile din Timișoara și Arad.

Pentru detalii: https://www.autogari.ro/

 • Taxi

Serviciul de taximetre este disponibil atât în Timișoara, cât și în Arad. Taxiurile pot fi comandate prin apel telefonic, prin intermediul aplicaţiilor on-line, sau direct pe stradă. Pentru mai multe informații (telefon, tarif) vizitați link-urile de mai jos:

https://www.taximetre.ro/taxi/timisoara/

https://www.taximetre.ro/taxi/arad/

 • Punct de trecere a frontierei

Poliția de Frontieră Română este instituția specializată care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii. Accesând link-urile de mai jos veți găsi informații despre punctele de trecere a frontierei situate în județele Arad și Timiș.

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-puncte-de-trecere-a-frontierei-situate-in-judetele-arad-si-bihor-304.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-puncte-de-trecere-a-frontierei-situate-in-judetele-mehedinti-caras-severin-si-timis-303.html

https://www.politiadefrontiera.ro/

https://www.facebook.com/politiadefrontiera

 

 1. Alte servicii
  • Servicii de telefonie mobilă

Serviciile de telefonie avansează foarte rapid, utilizăm telefonul mobil din ce în ce mai des în activitățile de zi cu zi, atât acasă cât și la laocul de muncă. În România există 4 mari operatori de telefonie mobilă care au diferite oferte de abonament mobil sau cartelă SIM reîncarcabilă. Pentru mai multe informații consultați site-urile operatorilor:

Poşta Romană are scopul de a oferi servicii performante în orice moment, de la simpla expediere a unei scrisori, până la furnizarea unor servicii moderne, bazate pe cele mai noi tehnologii. Poșta Română este operatorul național de servicii poștale și servicii de curierat, de curierat rapid, transfer de bani, de asigurări, etc., și este furnizorul unic de serviciu universal pe întreg teritoriul țării, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor și standarde ridicate de calitate.

Poșta Română în fiecare unitate administrativ teritorială are oficii poștale. În orașe mari, cum sunt Arad și Timișoara, Poșta Română are mai multe oficii teritoriale. Pentru a găsi un oficiu poștal din localitate sau din apropiere accesați pagina: https://www.posta-romana.ro/gaseste-oficiu-postal.html

 

Pentru mai multe informații despre serviciile naținale și inetrnaționale ofertie de Poșta Română: https://www.posta-romana.ro/

FB: Compania Naţională Poşta Română

https://www.facebook.com/CNPR.Compania.Nationala.Posta.Romana

 • Centre comerciale

Centrele comerciale sunt structurate pentru a oferi o gamă cât mai largă de magazine, zone de entertainment, zone de restaurant și zonă de supermarket. În orașe mari există mai multe centre comerciale, care sunt accesibile din orice punct al orașului atât cu mașină, cât și cu transport public.

Lista centrelor comerciale din Arad: https://www.aradeni.ro/info/centre_comerciale/

Lista centrelor comerciale din Timișoara: http://www.timisoreni.ro/info/centre_comerciale/

 

Legislație națională în domeniul relațiilor de muncă

 1. LEGISLAŢIE PRIVIND RELAŢIILE DE MUNCĂ
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Codul muncii este actul normativ care reglemetează în principal următoarele:

 1. a) totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă,
 2. b) controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă,
 3. c) jurisdicţia muncii
 4. d) raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.
 • Legea nr. 62/2011 dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare; fiind înlocuit parțial de Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea dialogului social regelementează contractele colective de muncă, și în mod special dreptul de asociere, care este garantat prin Constituție- iar esenţa sa o constituie ideea conform căreia salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.

 • Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Prin acest ordin s- a aprobat modelul- cadrul al contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în model- cadru. Prin negociere între părți contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice.

 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; precum și Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 20.02.2002 cu modificările și completările ulterioare;

Aceste acte normative reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor pentru riscul de șomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii.

Legea stabilește categoriile de beneficiari care sunt în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de șomaj, reglementează sistemul asigurărilor pentru somaj, indemnizația de somaj, și prevede diferite măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă.

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; precum și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele asigurate au dreptul în condițiile stabilite de ordonanța de urgență, pe perioada în care au domiciliul ori reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; precum și normele metodologice de aplicare a legii cu modificările și completările ulterioare;

Actul normativ stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.

 • Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform hotărârii valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri pentru un program normal de lucru este de 2.230 lei.

 

 1. ACCESUL PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene republicată, cu modificările și completările ulterioare; precum și normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență stabilește condițiile de exercitare a dreptului la liberă circulație, de rezidență și de rezidență permanentă pe teritoriul României, precum și limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate națională sau sănătate publică al cetățenii Uniunii Europene și ai statelor membre ale Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene și membrii acestora de familie, care îi însoțesc sau li se alătură.

 • Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare;

Legea facilitează aplicarea și asigurarea respectării dreptului de libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene în scop de muncă, precum și membrilor de familie ai acestora.

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România cu modificările și completările ulterioare;

Actul normativ reglementează cadrul general al libertății de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii pe teritoriul României.

 • Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene,  sau al Spațiului Economic European, care dorește să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.