SZSZBMK iparkamara logo 177x200Camera de Comerț și Industrie a județului Szabolcs-Szatmár-Bereg

Camera de Comerţ şi Industrie Szabolcs-Szatmár-Bereg joacă un rol important în organizarea economică a județului. Camera stă la dispoziția membrilor cu o paletă largă de servicii. Are o sarcină și un rol important în reprezentarea generală a intereselor economice, în sprijinirea siguranței afacerii și al comportamentului onest pe piață, în organizarea și supravegherea calificărilor profesionale în afara sistemului școlar, în domeniul examenelor de maiștri, precum și în facilitarea ajungerii pe piață a întreprinderilor din județ și în coordonarea economică a investițiilor de capital. Serviciile asigurate de către cameră cuprind un spectru larg și arată o tendință de lărgire continuă și dinamică a acesteia, corespunzător cerințelor antreprenorilor.

www.szabkam.hu

CCIASM_logo-207x200

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare 

Scopul principal al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (CCIA SM) este promovarea intereselor membrilor săi, pentru a dezvolta comerțul, industria, agricultura și sectorul serviciilor la nivel național și internațional, în concordanță cu principiile economiei de piață. În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor întreprinderilor member, CCIASM se străduiește să asigure un dialog eficient atât cu sectorul antreprenorial, cât și cu organele guvernamentale, în vederea identificării problemelor care afectează economia și a răspunsurilor optime la aceste problem, şi de asemenea participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală. În vederea sprijinirii succesului în afaceri a întreprindrilor organizează numeroase evenimente de informare, întâlniri de afaceri, cursuri de calificare și expoziții/târguri, informează membrii camerei despre oferte existente pe plan local sau în străinătate, respectiv oferă consultanță juridică și economică firmelor interesate. Camera a încheiat numeroase parteneriate cu instituții din România și din străinătate, cooperează cu toate organizațiile care au impact asupra societăților comerciale, participă în calitate de lider de proiect sau partener de proiect în numeroase proiecte, în vederea dezvoltării întreprinderilor membre, comunităților de afaceri și a celor locale.

www.cciasm.ro

ACM_logo

Asociația Camera Meșteșugarilor

Începând de la înființarea sa (2008), Asociația Camera Meșteșugarilor a sprijinit dezvoltarea economică, în primul rând industria meșteșugărească, dar și sectorul IMM-urilor. Alături de asigurarea de consultanță economică, financiară, respectiv juridică, organizează evenimente cu diverse tematici, întâlniri de afaceri, în colaborare cu alte organizații profesionale, cum ar fi organizația SES din Germania sau Asociația Economică Germano-Română Satu Mare. O altă sarcină importantă a asociației constă în organizarea cursurilor de calificare pentru adulți conform cerințelor pieței locale a forței de muncă, în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Asociația caută mereu surse de finanțare din proiecte, pentru a sprijini creșterea nivelului de trai, a calității forței de muncă, precum și a competențelor, pentru a facilita satisfacerea cerințelor pieței forței de muncă, a dezvolta spiritul antreprenorial, respectiv creșterea numărului celor care activează în industria meșteșugărească. Asociația poate contabiliza ca un rezultat semnificativ expoziția ,,Fabricat în Satu Mare”, organizată anual și devenită déjà o tradiție, în care asociația a jucat un rol important. Nu în ultimul rând, asociația desfășoară o puternică activitate de lobby în vederea elaborării unei legi privind meșteșugarii.

www.cameramestesugarilor.ro/ro/